זמני כניסת ויציאת שבת פרשת בהר – בחקותי מברכים חודש סיון  תשע"ז
[SIZE=6
]הזמנים לפי השעון החדש שעון קייץ

זמני כניסת שבת פרשת בהר - בחקותי תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 6:56

תל אביב, בני ברק 7:12

חיפה 7:04

אשדוד 7:12

אלעד 7:05

מודיעין 7:05

בית שמש 6:55

באר שבע 7:13

אילת 7:08


זמני למוצאי שבת פרשת בהר - בחקותי תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 8:13

תל אביב, בני ברק 8:16

חיפה 8:17

אשדוד 8:16

אלעד 8:15

מודיעין 8:15

בית שמש 8:14

באר שבע 8:15

אילת 8:10


זמני מוצאי שבת לפי רבינו תם פרשת בהר - בחקותי תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 8:50

תל אביב, בני ברק 8:47

חיפה 8:51

אשדוד 8:47

אלעד 8:49

מודיעין 8:49

בית שמש 8:49

באר שבע 8:48

אילת 8:42


לחברים שבת שלום מבורך ושמח. עם הרבה בשורות טובות. וקייץ בריא, ושמח .[/SIZE]