זמני כניסת ויציאת שבת פרשת אמור  תשע"זהזמנים לפי השעון החדש שעון קייץ

זמני כניסת שבת פרשת אמור תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 6:52

תל אביב, בני ברק 7:07

חיפה 6:59

אשדוד 7:07

אלעד 7:00

מודיעין 7:01

בית שמש 6:50

באר שבע 7:08

אילת 7:03


זמני למוצאי שבת פרשת אמור תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 8:08

תל אביב, בני ברק 8:11

חיפה 8:12

אשדוד 8:10

אלעד 8:10

מודיעין 8:09

בית שמש 8:09

באר שבע 8:09

אילת 8:05


זמני מוצאי שבת לפי רבינו תם פרשת אמור תשע"ז הבעל"ט

ירושלים 8:45

תל אביב, בני ברק 8:42

חיפה 8:46

אשדוד 8:42

אלעד 8:44

מודיעין 8:44

בית שמש 8:44

באר שבע 8:44

אילת 8:37

לחברים שבת שלום מבורך ושמח. עם הרבה בשורות טובות. וקייץ בריא, ושמח .