נסיון בלימוד פרטי וקבוצתי. לימדתי אידיש בבתי ספר. אפשר לפנות בפרטי