השיעור הזה מתרכז בבניית משפטים שליליים עם המילים am, is are בעוד המילה שפירושה "לא" מקרה זה הוא "not" ולא "no".