החלק השלישי והאחרון בסדרת הסרטונים\שיעורים בנושא "שמות גוף" מסביר את נושא השייכות.הסרטון שייך לאתר לימוד האנגלית "bonilmad.com".