PDA

צפייה בגרסה מלאה : סיפור חנוכה בקצרהמאור 320
12-05-2012, 06:29 PM
סיפור נס פך השמן

מדוע אנו מדליקים נרות חנוכה? ומדוע נמשך החג שמונה ימים?

התשובה מוכרת לכולנו בשיר העממי: "כד קטן, שמונה ימים שמנו נתן".

לאחר הניצחון הניסי של המכבים הם נכנסו לירושלים, טיהרו אותה מהפסלים שהעמידו בה היוונים ונכנסו לבית המקדש. הם ביקשו לשוב ולהדליק את המנורה שעמדה בבית המקדש.

[את המנורה היה מדליק הכהן מדי יום, ומיטיב את פתילותיה בערב. למנורת בית המקדש היו שבעה קנים. פרטים נוספים על המנורה תוכלו למצוא כאן]

אלא שכאן נתקבלו החשמונאים בבעיה: את המנורה יש להדליק בשמן זית טהור בלבד, ואילו היוונים, שהיו מודעים לכך, טימאו במזיד את כל השמנים שהיו בבית המקדש!

לאחר חיפוש יסודי נמצא פך אחד של שמן טהור, שהיה חתום בחותמו של הכהן הגדול. המכבים ידעו היטב כי השמן שבפך יספיק רק ליום אחד, בעוד ייצור שמן חדש יארך שמונה ימים (בהתחשב בטלטולי הדרך וזמן הייצור). הם החליטו להשתמש במעט השמן שמצאו ולחכות לנס.

והנס אכן קרה. השמן דלק במשך שמונה ימים רצופים, אזי הגיע משלוח שמן חדש לבית המקדש.

לזכר הנס, אנו חוגגים את חג החנוכה במשך שמונה ימים, ומדליקים את החנוכיה – מנורה בעלת שמונה קנים. אנו מבקשים ומתפללים, שכפי שעשה בורא העולם ניסים לאבותינו, כן יעשה לנו "בימים ההם, בזמן הזה".

סיפור צוואתו של מתתיהו

מתתיהו הזקן היה הראשון שהרים את נס המרד כנגד היוונים. יחד עם בניו הוא נלחם בכוונות היוונים לזבוח לפסל בעיר מודיעין. כשהגיעה שעתו למות, קרא לבניו ואמר להם את צוואתו האחרונה. בדבריו הוא פירט את גיבורי האומה, מסירות נפשם והשכר שקיבלו. הוא מינה את בניו כממשיכי דרכו, ואימץ וחיזק את ליבם שלא יחששו מן היוונים. כה אמר מתתיהו לבניו:

"הנה עת רעה וזוועה, עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בני וקנאו לתורת אלוקינו, שימו נפשכם בכפכם, הלחמו בעד עמינו ותורתינו. זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו להם לשם ולתפארת לדורות עולם. אברהם אבינו נוסה בעשרה נסיונות והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה. יוסף הצדיק שמר את משמרת ה' בעת צרה ויהי לאדון בכל מצרים. פנחס הכהן קינא את קנאת ה' צבאות ותהי לו ברית כהונת עולם. יהושע מלא אחרי השם יתברך ויהי לראש ולנגיד על ישראל. כלב ענה עדות אמת בקהל- עם, ותהי לו נחלת סגולה. דוד המלך הלך בדרך תמים ותהי לו המלוכה לירושת עולם, אליהו קינא לאלקיו, הכרית את נביאי הבעל, ויעל בסערה השמימה. חנניה, מישאל ועזריה בטחו בה' וינצלו מתוך כבשן האש. וגם דניאל בתום לבבו ניצל מגור האריות.

לכן בני, אם תבינו שנות דור ודור וידעתם כי הבוטח בה' חסד יסובבנהו.

ועתה, אל תגורו מפני הרשע, כי כל כבודו כעשן וכדומן על פני האדמה. היום יעלה וישנא ומחר - אינהו. וכי ישוב אל קברו אבדו עשתונותיו. לכן התאוששו בני, וחזקו לבבכם בתורת ה' וירם אלוקים קרנכם".

בסיום צוואתו קרא מתתיהו כהן גדול:

"שמעו לקול שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא, ויהי לכם לאב. יהודה המכבי, איש גיבור חיל מנעוריו הוא יהיה לכם ראש מלחמה. ועתה אספו לכם כל הדברים בתורת ה' לנקום את נקמת עמינו בצריכם. השיבו להם כפעלם ושמרו את מצוות ה' בכל לבבכם"!

מתתיהו בירך את בניו ונאסף אל עמיו. בניו קברו אותו בקבר אבותיו בעיר מודיעין, ועם ישראל בכה אותו, ועשה אבל כבד מאוד.

ובקצרה הסיפור

חנוכה – חג האור בן שמונת הימים המתחיל בערב כה בכסלו – חוגג את ניצחון האור על החושך, ניצחון הטוהר על הטומאה, ניצחון הרוחניות על החומרניות.

לפני יותר מאלפיים שנה שלטו היוונים בארץ הקודש, וביקשו ליוון בכוח את בני ישראל. כנגד כל הסיכויים הביסה חבורה קטנה של יהודים נאמנים – ה"מכבים" (ראשי תיבות של: מי כמוכה בא-לים ה') – את אחד הצבאות הכבירים ביותר בעולם, גירשה את היוונים מן הארץ, כבשה מחדש את בית המקדש בירושלים והקדישה אותו מחדש לשירות אלוקי ישראל.

כשביקשו להדליק את המנורה בבית המקדש הם מצאו רק כד שמן זית אחד ויחיד שניצל מטומאת היוונים. בדרך נס, הכמות – שהייתה אמורה להספיק ליום אחד בלבד – דלקה במשך שמונה ימים, עד שהצליחו להכין שמן חדש בטהרה.

לזכר הנסים הללו ובשביל לפרסמם ברבים, תיקנו החכמים את חג החנוכה. במרכז החג עומדת הדלקת החנוכייה בכל ערב וערב מערבי החג. נר אחד בלילה הראשון, שני נרות בערב השני, וכן הלאה עד הלילה השמיני של חנוכה, שבו אנו מדליקים את כל שמונת הנרות.

בחנוכה אנו גם אומרים את תפילות ה"הלל" ו"על הנסים" כדי לשבח את האלוקים ולהודות לו על שמסר "גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים".

מנהגי חנוכה כוללים אכילת מאכלים מטוגנים בשמן – סופגניות ולביבות; משחק בסביבון (שעליו חרוטות האותיות נ', ג', ה' ו-פ' – או בחו"ל ש' במקום פ' – ראשי התיבות של "נס גדול היה שם/פה"); וכן מתן דמי חנוכה לילדים


כל הזכויות שמורים לבית חב"ד כפר חב"ד.

תגובות בבקשה ת-ו-ד-ה רבה למגיבים זה היתה השקעה ארוכה זה לכתוב כמעט מילה מילה ולנסח את זה שונה.