PDA

צפייה בגרסה מלאה : ההלכה היומית 1. חיד״א- פרשת מקץ יום ה׳
 2. חיד״א- פרשת מקץ יום ו׳
 3. חיד״א - פרשת ויגש יום א׳
 4. חיד״א- פרשת ויגש יום ב׳
 5. חיד״א - פרשת ויגש יום ג׳
 6. חיד״א - פרשת ויגש יום ד׳
 7. חיד״א - פרשת ויגש יום ה׳
 8. חיד״א - פרשת ויגש יום ו׳
 9. חיד״א -פרשת ויחי יום א׳
 10. חיד״א - פרשת ויחי יום ב׳
 11. סיקור הלכות חזרת הש"ץ
 12. הלכות רכילות כה בטבת תשע"ג
 13. הלכות רכילות כו בטבת תשע"ג
 14. הלכות רכילות כלל ג' - כו בטבת תשע"ג
 15. סיקור הלכות רכילות כלל ג' - כז בטבת תשע"ג
 16. הלכות רכילות כלל ד' - כח בטבת תשע"ג
 17. הלכות רכילות כלל ה' - כט בטבת תשע"ג
 18. סיקור הלכות ראש חודש שחל בשבת - א' שבט תשע"ג
 19. מחצית השקל
 20. למה צמים תענית אסתר? ומה הדינים בזה?
 21. הלכה יומית - חיד"א פרשת במדבר יום ה'
 22. הלכה יומית 10/03/15
 23. סיקור הלכה יומית - 11/05/15
 24. בלעדית לאתר הלכה יומית 12/03/15
 25. הלכה יומית - 13/05/15
 26. סיקור הלכה יומית - 14/05/15
 27. סיקור הלכה יומית - 15/05/15
 28. סיקור הלכה יומית - 16/05/15
 29. סיקור הלכה יומית - 18/05/15
 30. הורדה חינם הלכה יומית - 20/05/15 - דברי תורה :-)
 31. סיקור הלכה יומית 12.5.2015 תהנווו
 32. פרשת נח! קצת על הפרשה יפה ולעינייין